onsdag 13 oktober 2010

Tillgång till energi en förutsättning för att råda bot på fattigdom

För några månader sedan fick jag kännedom om ett stödprogram för att ge människor tillgång till energi BIPBOP. Även om det låter som ljudet från ett Comoodore 64 spel i mitten på åttitalet så står det för en god ide´. Akronymen är en förkortning av Business, Innovation & People at the Base of the Pyramid.

Syftet är att bidra till ekonomisk utveckling hos den fattigaste delen av jordens befolkning genom att ge tillgång till ren och hållbar energi.

Ett konkret exempel är att radikalt korta tiden kvinnor (vilket det uteslutande handlar om) spenderar på att hämta vatten från en avlägsen plats genom att tillse att det finns elektricitet för att kunna använda pumpar och underlätta vardagen för familjerna.

Man har också lanserat ett program för högeffektivt LED baserat belysningssystem i Indien. Programmet ger 8-15 timmar av belysning per dag till behövande hushåll som gör av med 90% mindre energi än traditionell belysning.För mer information om BIPBOP , klicka här
Man har även skapat en facebookgrupp där man kan hålla sig uppdaterad om ämnet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar