tisdag 26 oktober 2010

Att leva som man lär

Även stora koncerner bör leva som man lär.

I länken nedan kan man på en video följa uppbyggnaden av ett state of the art datacenter för Schneider Electric.


Serverhallen styrs av förvaltningssystemet TAC Vista samt elövervakningssystemet ION Enterprise

Nedan lite om miljöhänsynen (i linje med Green Building)


  • White TPO, ThermoPlastic polyolefin, roof that is 100-percent recyclable and has reflectivity ratings in the high 80-percent range
  • No outside up lighting and other measures to reduce outdoor light pollution
  • At least 50 percent of construction waste was diverted from disposal
  • Recycled steel used to construct building
  • Heavy use of regional materials to reduce transportation waste
  • Certified wood, guaranteed not from a rain forest, used where available
  • Low-emitting adhesives, wall coverings, floor coverings, sealers, paints, wood and agrifiber material used throughout
  • Biodegradable fluids used in elevator hydraulics
Schneider Electrics Amerikanska teknikchef, CTO säger:

"Genom effektiv design, övervakning och lägre kostnad per kWh, har vi dokumenterat sigifikanta besparingar på el över en tolvmånadersperiod på Schneider Electric Technology Center."

För övrigt kan vi notera att man vill bygga spårvagn i Malmö. Säkert en god idé. 

Undertecknad hoppas också att man från politikerhåll i på kommunal såväl som nationell nivå ser den stora potentialen i att spara koldioxid (och skattepengar) genom att energieffektivisera strukturerat.
Goda exempel saknas inte...här eller här eller här.........

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar