torsdag 7 januari 2010

Det bidde en tumme

Undertecknad och därmed bloggen har tagit en konstpaus, julledighet eller vad man nu väljer att kalla det,
fylld av så lite som möjligt. Det som diskuterades frekvent under julen var vilken chokladpralin som skulle åka ur Aladin-asken, körsbär i likör eller fransk nougat, med bland annat omröstningar på facebook som engagerade massorna. Fin kampanj som dessutom levererar en marknadsundersökning åt kraft foods vilken pralin som är populärast, och dessutom skapar en buzz kring själva omröstningen.

Man har också diskuterat det vita kalla vädret, och dess inverkan på energipriserna, som på spotmarknaden börjar närma sig 3kr /kwh.
En del har tagit det kalla vädret som intäkt för att talet om klimatkrisen kanske inte var så allvarligt. Som nämnts tidigare i denna blogg är det dock det varmaste decenniet i modern tid enligt World Meterological Organizations. I dagens DN menar SMHI att årets vargavinter är ett undantag

Det har varit många sammanfattningar av decenniet och framförallt 2009.
En väldigt kort sammanfattning av de senaste åren bestående av fem punkter
  • Barack
  • Saab (Ljungberg skriver om "bilkramning") 
  • Influensor med djurnamn
  • Klimatkonferens med stora förhoppningar
  • Finanskris
Gemensamt för åtminstone fyra av fem ovanstående är att av stora rubriker bidde det en tumme....av Saab får vi se om det blir kvar en rattmuff...beslut fattas snart om vilken typ av nedläggning man väljer

Om man blickar framåt är jag personligen inte så pessimistisk efter COP 15. Konferensen i sig resulterade inte i något bindande avtal. Srålkastarljuset i sig som riktades mot Köpenhamn i november förra året skapar dock marknadsförutsättningar och möjligheter för alltifrån företag som kan leverera energisparande komponenter, företag som kan leverera lösningar på produktionssidan som tex bioenergi och solenergilösningar till företag som kan hantera energi i smart grids och supergrids.

Den bästa gigawatttimmen är dock den man inte gör av med. Det kommer förmodligen inte under överskådlig tid finnas ETT hållbart energislag som kan försörja landet, det fina med energieffektiviseringar är att affärsnytta och klimatnytta går hand i hand.

Det överordnade klimatmålet bör vara att pumpa upp så lite olja eller kol som möjligt.

De stora projekten som fissionskraft och lagring av koldioxid med mera är stora långsiktiga projekt. Det är inget fel med det. Den stora potentialen är dock energieffektivisering, där det finns både pengar och naturkapital att hämta. Som politiker bör man uppmuntra de lösningar man vet fungerar, och skapa ett investeringsklimat som gynnar energieffektiviseringar. Energieffektivisering är visserligen många små beslut, man bör inte favorisera ett energislag framför ett annat, fokus hamnar ofta tyvärr på produktionssidan.Vi lever ibland i villfarelsen att vi är ett högteknologiskt sammhälle med energieffektiv drift av fastigheter.
Så är tyvärr inte fallet, energislöseriet är stort, utan intelligent styrning av energiförbrukning i förhållande till användning av byggnaden.

I Danmark har energistyrelsen uppmärksammat EU:s program för projektstöd till kommuner ELENA och uppmuntrar kommuner att söka medel för energieffektiviseringar.
De svenska kommunerna som är med i EU samarbetet och "borgmästaravtalet" Covenant of Mayors, är bland andra, Karlskrona, Malmö, Älmhult, Växjö, Mora mfl. En full lista finner man här

EU’s klima og energipakke, det såkaldte 20-20-20 initiativ, sætter ambitiøse mål for EU’s energiforsyning, drivhusgasudledningen skal reduceres med mindst 20%, den vedvarende energi skal øges til 20% af energiforsyningen, og der skal spares 20% på energien. Fokus er rettet mod at gøre det lettere og mere attraktivt at øge investeringerne i bæredygtige energiprojekter. Kommunerne og de lokale aktører har her en central rolle, og et stort antal danske kommuner og byer har allerede taget udfordringen op som klimakommune, eco-city eller energiby.

Detta inlägg var tänkt att bli kort och kärnfullt, så blev nu inte fallet.
I min skridskoåkning i helgen har jag inte bidragit till att nya oljebaserade produkter används i onödan. På gölen i Småland åktes det med skridskor modell äldre. Eftersomjag inte köpt några nya sedan jag skänkte bort de gamla lånade jag ett par av min far från 1958, se bild.Vilken pralin åkte nu ut från Aladinasken? Ägglikör...saknaden är inte enorm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar