måndag 18 januari 2010

CSR och lönsamhet

I ett framgångsrikt CSR arbete finns det alltid ett lönsamhetsperspektiv, varför ska annars företag och organisationer syssla med hållbarhetsfrågor?  Läste igår Bengt Mattsons blogg, han är CSR-och miljöchef på Pfeizer i Sverige, och där tar han upp hur näringslivet generellt och Pfeizer i synnerhet arbetar med energifrågorna  globalt. Det är uppfriskande att större företag, i motsats till politikerna som inte levererade inom ramarna för COP15, ser behovet av hållbarhetstänk och energiomställning som strategiska överlevnadsfrågor. I bilden nedan ser man Pfeizers ambitiösa miljömål för att reducera CO2 utsläppen, stulen från Bengts Blogg, Bengt hoppas det gick bra:-)I mitt arbete möter jag flera i offentlig sektor såväl som företag, inom såväl som utanför life science som engagerar sig i hur deras energiförbrukning kommer att utveckla sig framöver. I samtal med miljöchefer och ledningsgrupper hör man att energifrågan återfinns högt på agendan, och viljan finns att investera i energieffektiviseringar. Som nämnts tidigare i detta inlägg, är det inte enbart av samhällsnytta man bör energieffektivisera, det är få investeringar som direkt är så resultatpåverkande som ett genomtänkt arbete med energy management samt driften av ens byggnader (och produktion).
Tyvärr brukar man arbeta molekylärt med dessa frågor, ofta har man olika budgetar, och det är svårt att få en helhetsbild.
Det kan gälla tex sjukhus. En driftschef jag talade med på ett sjukhus hade ett önskemål om att det var viktigt att skilja mellan energi knuten till verksamheten och fastigheten. Om man enbart använder nyckeltal såsom kWh/kvm för att mäta byggnadens prestanda är det missvisande. Intensivvård tar ju mycket mer energi i anspråk än en kontorsdel på ett sjukhus. Om man då är produktiv, med ett högt patientflöde, så drabbar det nyckeltalen, då man de facto gör av med mer energi. Samma gäller industriell produktion.
För att göra det mer komplext  rör energifrågor ofta flera discipliner och avdelningar, produktion , IT avdelning, annan verksamhet, fastighetsdrift, miljöansvariga, marknadsavdelning med flera. För att få en framgångsrik sänkning av ens förbrukning är det viktigt att energifrågan lyfts upp på ledningsnivå för att få verklig effekt, och att det blir en riktigt god investering.

Liten reklamhörna: Schneider Electrics svar på utmaningarna inom energieffektivisering är EcoStruxure. Det är inte enbart ett tekniskt system, utan ett tänk och förhållningssätt till hur man hanterar energi.

Imorgon kommer jag att vara med på styrgruppsmöte med Sustainable Healtcare, ett nätverk av organisationer och företag som engagerar sig för att få en hållbar sjukvård, det ska bli mycket spännande!
Inom sjukvården finns en stor potential att få mer vård för varje skattekrona, om det dessutom sker med mindre miljöpåverkan är det dubbel bonus.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar