onsdag 24 mars 2010

Balans mellan teknik och teknikanvändning

Detta inlägg ska för en gångs skull inte handla om effektiv energianvändning, utan effektiv säkerhet.

I dagens DN kan man läsa att fler och fler skolor kameraövervakas.
Detta leder med all rätt till en nyttig diskussion kring integritet kontra kostnader för vandalism och utebliven trygghet. Tyvärr blir debatten väldigt polariserad, politisk och enkelspårig, ska vi ha videoövervakning eller ej?

Som i många andra sammanhang handlar det inte om tekniken utan vad man gör med tekniken.

En invändning mot kameraövervakning är att det bästa sättet att undvika vandalism och övrig brottslighet är att det är verksamhet på skolan, även efter skoltid. Detta är naturligtvis preventivt, och tekniken löser inte problemen i sig, och utesluter inte andra viktiga åtgärder. Dock kvarstår problemet med skolor som är helt eller delvis förstörda när lärare och elever anländer på morgonen.
Hur påverkar det skolans verksamhet och elevens motivation om man som elev ständigt möts av krossade fönsterrutor och en förstörd skola?

Diskussionen bör enligt min personliga mening inte handla om kameraövervakningens vara eller inte vara, utan om hur man tillämpar tekniken. Vi vill inte ha ett samhälle där man ständigt kameraövervakar okontrollerat som i Storbritanien. Där har man ca 4,2 miljoner kameror, eller ca 1 kamera per 14 invånare.

Svenska lagar och regler ska självklart följas till punkt och pricka, och en sund skepsis kring tillstånd är viktig. Kameror i sig verkar inte preventivt enligt Brå.

Om man däremot som i Malmö tillämpar tekniken annorlunda och filmar utvalda skolor efter stängning där kamerasystemet larmar om någon rör sig utefter fasaderna, och direkt skickar en livebildbild till en larmcentral som direkt kan agera, sparar det många skattekronor, 2007 ca 1,5 MSEK som kan användas i verksamheten istället. Det handlar inte om att övervaka lärare och elever dagtid, utan om att proaktivt kunna agera om någon nattetid vistas på skolans område, och tillkalla polis, brandkår eller vakter om någon förstör skolan, håller på att tända eld eller om något annat brott pågår, alltså proaktivt agera NÄR det händer, och inte i efterhand. Detta anser jag inte vara integritetskränkande, utan snarare ett skydd av kommunal egendom som i förlängningen leder till en bättre arbetsmiljö för elever och lärare. Dessutom kan man få fatt i dessa ungdomar på glid i rätt tid, de lär sig snabbt om samhället agerar direkt. Av den anledningen är det sämsta man kan göra att sätta upp dummyutrustning, man lär sig snabbt att inget händer. Det kräver också samordning av kommunen, så att de lokala systemen kan kopplas till en dygnet runt bemannad central. Små kommuner slår sig lämpligen samman för detta ändamål.
Om man anser att det är integritetskränkande att bli filmad när man nattetid begår brott som drabbar arbetsmiljön och tryggheten för elever och lärare kan man anonymisera bilden som förs över till larmcentralen med IRkameror.

Som skattebetalare anser jag att man bör investera mer i brottspreventiv teknik. om den används rätt! Det är skillnad på passiv videoövervakning och proaktiv videosäkerhet. Trygghets-och arbetsmiljöaspekten för de som sköter sig  får inte tappas bort i integritetsskyddets namn.
Se gärna intressant diskussion på BRÅ's hemsida.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar