tisdag 16 mars 2010

Vinnare och förlorare på en högre koldioxidskatt

I SVT:s tidiga rapportsändning uttalade sig idag min kollega Matts Lager om energislöseriet i Sverige, och de möjligheter en målmedveten energieffektivisering bidrar med i minskat behov av energiproduktion.
Underlaget till inslaget är en rapport från den liberala tankesmedjan FORES, som har undersökt och kartlagt vilka som vinner och förlorar på en höjd koldioxid beskattning.
I undersökningen nämns bland annat :

Utnyttja BMT (bästa möjliga teknik). Använd i ökad omfattning teknikstandarder som styrmedel för att premiera användning av den mest klimateffektiva tillgängliga tekniken. Det är exempelvis rimligt att miljöbeskattning och andra miljöavgifter differentieras på ett sätt som fullständigt tar hänsyn till den faktiska miljöbelastningen. Statligt ägda bolag skulle kunna ta ledningen på det här området.

Detta är mer än välkommet för att få en förändring och en mer effektiv energipolitik till stånd. Alla som har varit inne i den traditionella entrepenadbranchen vet dels att det krävs mer än teknik för att effektivisera ett fastighetsbestånd, återkoppling och driftoptimering är minst lika viktiga faktorer, dels att upphandlingsprocesserna i entrepenader som där man enbart har pris som konkurrensfaktor, leder till låga kostnader initialt, men onödigt höga driftskostnader över tid, kortsiktig ekonomi styr allt som ofta vad slutkunden får.

Rapporten leder sedan fram till en prognos för hur kostnadsbilden för utsläpp kommer att förändras till 2020. Med klimatmålen som grund visar man att kostnaderna för utsläpp kommer att öka och konstaterar att de stora utsläpparna kommer att få kraftigt ökade kostnader framöver.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar