fredag 24 april 2009

Örebro kommun får framgångar med hjälp av TAC

Örebro kommun är nominerade till Veckans affärers ePrize
Man har valt en samarbetsform som gör att de tänkta energibesparingarna garanteras från samarbetspartnern. Förutom att man får lägre kostnader för energi blir det påtagliga positiva miljöeffekter. Se denna länk för en fördjupad artikel kring projektet.

I takt med att energipriserna blir allt dyrare och energieffektiviseringarna allt angelägnare (som skrivits tidigare i dennablogg), är det riktigt roligt att Örebros initiativ får dess rättmätiga uppmärksamhet. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar